Thực hiện Kế hoạch số 4180/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp ngành giáo dục và đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đến tham dự buổi Hội nghị có:

– Ông Dương Anh Đức – Thành Ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;  

– Ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Ông Lê Hoài Nam – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Đại diện lãnh đạo các Sở ban ngành trên địa bàn thành phố;

– Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận huyện;

– Trưởng các phòng ban, trung tâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Cùng với sự tham dự của 108 doanh nghiệp hoạt động ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố.

Sau đây là hình ảnh của buổi Hội nghị:

 

 Liên kết bài viết gốc