Ngày 10 tháng 10 năm 2023 tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030”, Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời” từ cấp Thành phố đến cấp quận, huyện và phường, xã, khu phố cũng như cộng đồng dân cư. Ngoài ra, Hội thảo giúp đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng tại phường, xã, thị trấn. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, hình thành nền tảng trực tuyến phục vụ cho các hoạt động học tập suốt đời của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 Tham dự Hội thảo gồm có các đại biểu và khách mời:

 – Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 – Ông Hồ Phú Bạc – Phó Chủ tịch Hội khuyến học Thành phố.

 – Bà Nguyễn Thị Diệu Anh – Phó Chủ tịch Hội khuyến học Thành phố.

 – Ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố.

 – Bà Mai Thị Hồng Hoa – Phó Chủ tịch UBND Quận 1.

 – Bà Vũ Thị Mỹ Ngọc – Phó Chủ tịch UBND Quận 3.

 – Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ – Phó Chủ tịch UBND Quận 5.

– Bà Hồ Thị Kha – Phó Chủ tịch UBND Quận 7.

– Ông Nguyễn Thanh Sang – Phó Chủ tịch UBND Quận 8.

– Ông Cao Minh Quý – Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.

– Bà Trần Thị Kim Thanh – Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.

– Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tài chính.

– Ông Nguyễn Minh Thiên Hoàng – Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Tiểu học.

– Bà Huỳnh Thị Hồng Thúy – Phó Chánh Thanh tra Sở.

– Ông Nguyễn Kim Luyện – Phó Trường phòng Phòng Chính trị tư tưởng.

Cùng các Ông/Bà đại diện Văn phòng Đảng ủy, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; các Ông/Bà là lãnh đạo Hội Khuyến học, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; các Ông/Bà là Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên; các Ông/Bà là Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường, xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

Hình 1: Quang cảnh toàn thể Hội thảo

 

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 (trường MN Măng Non I, MN Măng Non III, Tiểu học Triệu Thị Trinh) với các tiết mục: Vũ khúc đồng quê, Em là mầm non của Đảng, Lời trái tim, Hành khúc người đưa đò.

Hình 2: Văn nghệ chào mừng

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn Thành phố, trong đó tập trung chủ yếu các vấn đề: Công tác truyền thông, Công tác phối hợp tổ chức hoạt động giữa các trung tâm, ban ngành, đoàn thể, Hội khuyến học… Các giải pháp về công tác tổ chức, quản lý, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động. Công tác biên soạn tài liệu, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các khóa học… Công tác đánh giá, công nhận phường, quận đạt chuẩn công tác xây dựng xã hội học tập. Kinh phí hoạt động, định mức chi.

Hình 3: Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Trần Thị Kim Thanh – Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học đã đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác xây dựng XHHT năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Hội thảo đã nghe Bà Trần Thị Thanh Thuỷ, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 báo cáo tham luận “Cách huy động các nguồn lực trong việc xã hội hóa để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng” và Bà Võ Mỹ Thảo Vân – Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc, Quận 12 báo cáo tham luận “Trung tâm học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc, Q12: Thực trạng hoạt động và giải pháp nhằm phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng”.

Hình 4: Bà Trần Thị Thanh Thuỷ, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 11 báo cáo tham luận

 

Phần thảo luận, các đại biểu đã chia sẻ nhiều nội dung về kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trung tâm học tập cộng đồng:

– Bà Nguyễn Thị Diệu Anh – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố đã chia sẻ với Hội thảo nội dung “Phát huy vai trò của Hội Khuyến học trong việc tham gia nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng”.

Hình 5: Bà Nguyễn Thị Diệu Anh – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố phát biểu ý kiến thảo luận

 

– Bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ phát biểu về “Vai trò của Phòng GD-ĐT trong công tác chỉ đạo TT HTCĐ tại Cần Giờ”.

– Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Khuyến học Quận 4 phát biểu về “Công tác phối hợp giữa Hội khuyến học Quận 4 với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức thực hiện các hoạt động tại Trung tâm học tập cộng đồng”.

– Ông Huỳnh Huy Vũ – Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện Hóc Môn đóng góp ý kiến về vai trò “Giáo viên biệt phái với hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng”.

Ông Lưu Thanh Tòng – Giám đốc TT GDNN-GDTX quận Tân Phú đã trình bày về “Vai trò của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trong nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn cho các Trung tâm học tập cộng đồng”,

– Bà Lê Thị Ngọc Trang – Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi đã báo cáo với đại biểu tham dự Hội thảo về “Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Nhuận Đức”.

– Ông Nguyễn Văn Tấn Thành – Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường Tân Thuận Tây, Quận 7 chia sẻ “Thực trạng hoạt động của TT HTCĐ phường Tân Thuận Tây, Quận 7”.

– Bà Lê Thị Thanh Hằng – Phó Chủ tịch UBND phường, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú nêu vấn đề và các giải pháp “Về kinh phí từ ngân sách và huy động kinh phí xã hội hoá cho hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết Trung tâm học tập cộng đồng là nơi thuận lợi để triển khai các chương trình, các nội dung giáo dục khác nhau như giáo dục xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế – tăng thu nhập, giáo dục văn hóa – xã hội, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục pháp luật, giáo dục bảo vệ sức khỏe, xóa mù chữ … cho mọi người dân ở địa phương. Mặc dù đã đạt được những thành công đáng kể, góp phần xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong cộng đồng dân cư vì sự phát triển bền vững, nhưng trong quá trình hoạt động, trung tâm học tập cộng đồng vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định. Các trung tâm học tập cộng đồng hiện nay còn phải đối mặt với nhiều thách thức để có thể đáp ứng các nhu cầu của địa phương. Để thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển bền vững ở cơ sở, cần thiết và cấp bách phải duy trì, củng cố trung tâm học tập cộng đồng về mọi mặt để trở thành một mô hình “giáo dục mở – đa nhiệm” của cộng đồng phát triển bền vững”. Ông đề nghị các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức về ý nghĩa của công tác xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời cho mọi người dân thông qua trung tâm học tập cộng đồng và vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong việc thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển bền vững.

2. Khuyến khích sự làm chủ của cộng đồng và hoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp bảo đảm trung tâm học tập cộng đồng hoạt động có chất lượng, hiệu quả và bền vững, thực sự trở thành một trường học suốt đời của người lớn, một trung tâm thông tin – tư vấn góp phần phát triển cộng đồng bền vững.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, cộng tác viên của trung tâm học tập cộng đồng bằng cách biên soạn các tài liệu tập huấn có liên quan và tổ chức tập huấn cho họ nhằm mục tiêu vì sự phát triển bền vững, thu hút ngày càng nhiều người dân đến học tập tại trung tâm học tập cộng đồng, đặc biệt các nhóm đối tượng thiệt thòi (phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…).

4. Triển khai các chương trình giáo dục thường xuyên tại trung tâm học tập cộng đồng có chất lượng và hiệu quả (chương trình giáo dục pháp luật; giáo dục phát triển kinh tế – tăng thu nhập; giáo dục bảo vệ sức khỏe; giáo dục văn hóa-xã hội và giáo dục bảo vệ môi trường theo Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhằm cung cấp cho người dân những kiến thức, kỹ năng cơ bản để phát triển bền vững cộng đồng của mình.

5. Tăng cường mạng lưới liên kết, xây dựng cơ chế phối, kết hợp có hiệu quả để huy động nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực, tin lực) nhằm thúc đẩy giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua trung tâm học tập cộng đồng. Xác định, phân vai cụ thể trách nhiệm từng thành viên trong Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng và phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị, hội đoàn nhằm thực hiện nghị quyết của cấp ủy Đảng về nhiệm vụ giáo dục cho cộng đồng dân cư địa phương.

6. Hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm tốt trong triển khai giáo dục vì sự phát triển bền vững ở cơ sở thông qua việc ứng dụng các tài nguyên số tại các trung tâm học tập cộng đồng nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời cho mọi người (trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn, người già, người bị thiệt thòi.v.v…).

7. Tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý và các chính sách phù hợp nhằm duy trì, củng cố và phát triển bền vững các trung tâm học tập cộng đồng.

8. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ dạy và học thích ứng với thời đại kỷ nguyên số tại các trung tâm học tập cộng đồng.

 

Một số hình ảnh khác tại Hội thảo:

Hình 6: Văn nghệ chào mừng

 

Hình 7: Văn nghệ chào mừng

 

Hình 8: Văn nghệ chào mừng

 

Hình 9: Ông Cao Minh Quý – Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học tặng hoa cho đội văn nghệ

 

Hình 10: Bà Võ Mỹ Thảo Vân – Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc, Quận 12 báo cáo tham luận

Hình 11: Ông Cao Minh Quý – Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học điều hành thảo luận

 

Hình 12: Đoàn chủ tịch điều hành thảo luận

 

Hình 13: Bà Trần Thị Hoàng Mai – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ phát biểu ý kiến thảo luận

 

Hình 14: Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Khuyến học Quận 4 phát biểu ý kiến thảo luận

 

Hình 15: Ông Huỳnh Huy Vũ – Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện Hóc Môn phát biểu ý kiến thảo luận

 

Hình 16: Ông Lưu Thanh Tòng – Giám đốc TT GDNN-GDTX quận Tân Phú phát biểu ý kiến thảo luận

 

Hình 17: Ông Nguyễn Văn Tấn Thành – Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường Tân Thuận Tây, Quận 7 phát biểu ý kiến thảo luận

 

Hình 18: Ông Trịnh Vĩnh Thanh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp phát biểu ý kiến thảo luận

 

Hình 19: Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu bế mạc Hội thảo

 

 Liên kết bài viết gốc