Tập huấn Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”-Thời gian, địa điểm:Thời gian: 08 giờ 00, ngày 17 tháng 10 năm 2023 (thứ Ba)Địa điểm: Hội trường Beethoven, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.-Thành phần tham dự:Đại diện 22 phòng Giáo dục và Đào tạo cử: 01 chuyên viên phụ trách tham gia và 01 giáo viên hướng dẫn dự án thuộc khối THCS.Mỗi trường THPT, trường nhiều cấp học, TT GDTX, TT GDNN-GDTX cử: 01 giáo viên phụ trách và 01 học sinh đại diện dự án tham dự tập huấn.-Nội dung tập huấn:Chủ đề 1: Khởi nghiệp và tinh thần doanh chủ;Chủ đề 2: Chọn đồng đội tốt và lên ý tưởng dự án khởi nghiệp;Chủ đề 3: Nhận định cơ hội và xây dựng chiến lược kinh doanh;Chủ đề 4: Lập kế hoạch, quản lý tài chính và nguồn vốn cho nhà quản trị;Chủ đề 5: Lập kế hoạch Sale & Marketing;Chủ đề 6: Thuyết trình dự án và gọi vốn trực tiếp với nhà đầu tư.

Liên kết bài viết gốc