Thành phần tham dự buổi làm việc có sự hiện diện

Hội Đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Bà Bà Lưu Bích Ngọc Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triền nhân lực;

Ông Dưong Quý Sỹ Hiệu truởng Trường Cao đắng Y tế Lâm Đồng;

Bà Nguyền Thị Mỹ Trinh Giám dốc Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;

Bà Nguyễn Hoàng Yến Học viện Quản lý Giáo dục;

Ông Phạm Văn Sơn Chuyên viên cao cấp Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ;

Bà Nguyễn Bảo Ngọc Chuyên viên Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bà Lê Thụy Mỵ Châu Phó Giám đốc;

Bà Lương Thị Hồng Điệp Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Mầm non;

Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Mầm non;

Ông Mai Phương Liên Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch Tài chính;

Ông Nguyễn Mạnh Hùng Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức Cán bộ;

Và các chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non.

Các Ban ngành

Bà Nguyễn Thị Hồng Liên Trưởng phòng Quản lý lao động, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất;

Và đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, quận, huyện.

Ông Khưu Mạnh Hùng Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Quận 12;

Ông Trần Văn Toản Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Củ Chi;

Cùng các lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT Quận 7, quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, thành phố Thủ Đức.

Trong buổi làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Bà Lương Thị Hồng Điệp Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Mầm non đã báo cáo việc phát triển các cơ sở giáo dục mầm non tại khu vực Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn ghi nhận ý kiến của từng đơn vị tham dự buổi họp thuận lợi và các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chế độ, chính sách tại các KCN, KCX. Thực hiện Phiếu tham vấn các ý kiến về giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại cũng những quan điềm định hướmg phát triền và giài pháp phát triền GDMN ở các địa phương có nhiều KCN.

Một số hình ảnh của Đoàn

 

 Liên kết bài viết gốc