V/v đề nghị góp ý sửa đổi, bổ sung danh mục trang thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Kính gửi: Phòng GDĐT thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập; Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Thủ Đức và các quận huyện; Trung tâm GDTX Chu Văn An và Trung tâm GDTX Lê Qúy Đôn) – Phòng KHTC

Source link