Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế của triển khai: Tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên về mục đích, ý nghĩa và khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo học sinh, học viên hưởng ứng tham gia Liên hoan.


Nội dung chi tiết về Liên hoan phim ngắn (đính kèm Kế hoạch số 4340/KH-UBND)

Tác giả: Lê Văn Trường

Người đăng tin: LÊ VĂN TRƯỜNG

Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởngLiên kết bài viết gốc