Ngày
12 tháng 10 năm 2023, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng
kết công tác thanh tra năm học 2022 – 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ
năm học 2023 – 2024.

            Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn
Bùi Phục – Phó Trưởng phòng, Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo số 3,
Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Phi Rạng Đông – Trưởng Ban Tổ chức
Đảng ủy Sở; đồng chí Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

đồng
chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ
Chí Minh cùng lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Sở, Hiệu trưởng các trường
THPT, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo 21 quận, huyện, thành phố Thủ
Đức và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Theo Báo cáo trong năm học 2022 – 2023, Thanh tra Sở đã tổ chức 27 cuộc thanh tra, kiểm tra với 95 đơn vị, trong đó thanh tra: 15 cuộc 26 đơn vị; kiểm tra: 12 cuộc với 69 đơn vị; thực hiện 18 cuộc kiểm tra đột xuất (chuyên ngành) đối với 27 đơn vị. Số lượt tiếp công dân 152 lượt (Lãnh đạo Sở: 13; Lãnh đạo Thanh tra: 52; tiếp thường xuyên: 87). Tiếp nhận và xử lý 446 đơn (bao gồm: 41 đơn khiếu nại; 145 đơn tố cáo; 260 đơn phản ánh, kiến nghị, đơn có nhiều nội dung khác nhau), đồng thời, tiếp tục đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Thanh tra Sở đã đạt được trong năm học 2022 – 2023, đồng thời cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Sở đề nghị Thanh tra Sở tiếp tục bám sát chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh và các chỉ đạo của Sở, của ngành; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp thu ý kiến và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Giàu – Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh việc thực hiện chặt chẽ các quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân … và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành và của từng cơ quan, đơn vị; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, đẩy mạnh cải cách hành chính, thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo, điều hành và hoạt động của ngành…

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng Giấy khen cho 62 tập thể có thành tích trong công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2022 – 2023.

 Liên kết bài viết gốc