Học sinh ưu tú đáp ứng một trong hai tiêu chuẩn sau:

(1) Đạt giải thưởng cấp Thành phố trở lên trong các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ;

(2) Đoàn viên ưu tú và học lực lớp 12 xếp loại giỏi.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện lập danh sách đúng đối tượng và tiến độ thời gian.Liên kết bài viết gốc