Về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào các vị trí việc làm theo nhu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc