Tham dự buổi tiếp đoàn có sự hiện diện:

Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bà lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc;

Lương Thị Hồng ĐiệpTrưởng phòng, Phòng Giáo dục Mầm non;

Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Mầm non;

Và các chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1

Bà Trần Đức Hạnh Quỳnh Phó Trưởng phòng;

Cùng các chuyên viên Phòng GD&ĐT.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Bà Trương Hải Thanh Phó Giám đốc;

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyết Trưởng phòng Phòng Giáo dục Mầm non, Tiểu học;

Bà Nguyễn Kim Duyên Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Mầm non, Tiểu học;

Và các chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non, Tiểu học, Lãnh đạo, Chuyên viên các Phòng GDĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non công lập, mầm non ngoài công lập.

Trường Mầm non Nam Sài Gòn                     

Bà Lê Thị Xuân Thương – Hiệu trưởng;

Bà  Trần Thị Thùy Dung – Phó Hiệu trưởng;

Bà  La Thị Cẩm Vân – Phó Hiệu trưởng;

 tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trường Mầm non Bé Ngoan

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương – Hiệu trưởng;

Bà Trần Thị Minh Hoa – Phó Hiệu trưởng;

Hồ Ngọc Bảo Châu – Phó Hiệu trưởng;

Cùng tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường.

Một số hình ảnh của Đoàn.

      Tại Trường mầm non Bé Ngoan

        Trường mầm non Nam Sài GònLiên kết bài viết gốc