1. Cử thành phần tham dự tập huấn- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:  Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức 01 điểm cầu trực tuyến.- Thành phần: giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý các trường Tiểu học, Trung học cơ sở.- 08 trường Trung học phổ thông (Cụm trưởng Cụm Chuyên môn): cử 01 giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý tham dự.2. Thời gian và chương trình- Thời gian: 02 ngày (ngày 02 – 03/11/2023); khai mạc lúc 08:30 ngày 02/11/2023 (thứ Năm).- Chương trình hội nghị tập huấn: đính kèm công văn.

Liên kết bài viết gốc