Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Ngày 01/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi Lễ triển khai Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của

Ông Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

  Ông Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy.

  Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng các Ông/bà là lãnh đạo đại diện các Phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Danh sách cán bộ được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong buổi lễ trao quyết định:

TT

GT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh hiện tại

Đơn vị đảm nhiệm chức vụ/chức danh hiện tại

Chức vụ

bổ nhiệm

Đơn vị đảm nhiệm chức vụ mới bổ nhiệm

1

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Tam Phú

Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Giồng Ông Tố

2

Ông

Nguyễn Hồ Thiên Đăng

Phó Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Giồng Ông Tố

Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Tam Phú

3

Ông

Nguyễn Hùng Khương

Phó Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Bùi Thị Xuân

Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Ten Lơ Man

4 Trần Thị Thơm Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ten Lơ Man Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Phan Đăng Lưu

5 Trần Thị Thủy Tiên Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Long Trường Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Nguyễn Huệ

6 Ông Hoàng Sơn Hải Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Nguyễn Chí Thanh

Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Nguyễn Chí Thanh

7 Ông Trần Công Bình Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Tân Phong

Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Tân Phong

8 Ông Lê Hữu Hân Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Thanh Đa

Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Thanh Đa

9 Lê Thanh Mai Phó Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Tam Phú

Phó Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Tam Phú

10 Nguyễn Thị Bạc Phó Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Trung Phú

Phó Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Trung Phú

11 Phan Thị Tâm Phó Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Tây Thạnh

Phó Hiệu trưởng

Trường Trung học phổ thông

Tây Thạnh

12 Lê Trung Chí Hiếu Phó Giám đốc

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật

Phó Giám đốc

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật

Một số hình ảnh tại buổi lễ: 

    

Ông Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa tri ân 

thầy Lê Thanh Xuân – Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu và thầy Nguyễn Văn Hiệp – Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Giồng Ông Tố

Ông Nguyễn Huỳnh Long phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cán bộ

Ông Nguyễn Huỳnh Long trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Cán bộ quản lý vừa nhận quyết định phát biểu nhận nhiệm vụ

 


 

      


    Liên kết bài viết gốc