Đoàn làm việc chia thành nhiều nhóm để tham vấn ý kiến cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) về tính phù hợp và khả thi của nội dung dự thảo, đồng thời thảo luận góp ý cụ thể cho phần của Chương trình Giáo dục mầm non mới như: những vấn đề chung; Chương trình giáo dục Nhà trẻ, Mẫu giáo; điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non. Qua nhiều ngày làm việc các nhóm CBQL, GVMN có nhiều ý kiến sát với thực tế. Đoàn khảo sát của Vụ GDMN và Viện KHGDVN đánh giá cao tinh thần làm việc của đội nguc CBQL, GVMN Thành Phố và ghi nhận kết quả của các nội dung góp ý. Đây là căn cứ để hoàn thiện dự thảo 1 Chương trình Giáo dục mầm non mới.

Trong buổi làm việc có sự hiện diện:

Trung Ương

Trưởng đoàn: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non Viện KHGDVN – Phó Trưởng ban, Thường trực Ban Biên soạn CTGDMN mới;

Phó Trưởng đoàn: Bà Hoàng Thị Dinh – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Phó Trưởng ban Biên soạn CTGDMN mới;

Thành viên: Bà Vũ Huyền Trinh – Chuyên viên Vụ Giáo dục Mầm non;

                           Bà Nguyễn Thị Nga – Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Viện KHGDKH Việt Nam;

                         Bà Nguyễn Thị Thủy –  Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Mầm non, Viện KHGDKH Việt Nam;

Thành Phố Hồ Chí Minh:

Bà Lương Thị Hồng Điệp Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non;

Cùng với cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên Quận 1, 5, 7, 1, huyện Cần Giờ và huyện Bình Chánh

Một số hình ảnh của buổi lễ.Liên kết bài viết gốc