Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 – 2024: Nhằm hướng dẫn những điểm mới về lĩnh vực tài chính có liên quan đến các cơ sở giáo dục trong các văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực như Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực 15 tháng 8 năm 2021; Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản pháp luật mới khác có liên quan.

Triển khai Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 – 2024 và các công văn hướng dẫn thu chi của ngành giáo dục và đào tạo đi vào thực tế góp phần minh bạch hóa toàn bộ nội dung thu chi của ngành giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lớp tập huấn “ Nâng cao năng lực quản lý công tác tài chính – tài sản cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố năm học 2023- 2024″. Đại biểu tham dự:

 1. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, xin trân trọng được giới thiệu 

– Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

– Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố.

– Ông Mai Phương Liên – Phó trưởng phòng KHTC Sở GD&ĐT

2. Phía Đơn vị hỗ trợ Sở GD&ĐT tổ chức lớp – Trường CĐ Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu:

+ Thầy Trần Văn Tú – Bí thư đảng bộ – Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

+ Ông Phạm Hùng Dũng – Phó bí thư đảng bộ – Phó hiệu trưởng

+ Bà Võ Thị Khánh Vân – Phó hiệu trưởng

+ Bà Nguyễn Đặng An Long – Phó hiệu trưởng

3. Báo cáo viên: Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Đức, đơn vị công tác: Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra còn có các ông, bà là Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn, kế toán, phụ trách kế toán …. các đơn vị, Trường THPT và các đơn vị trực thuộc Sở.

Sau đây là một số diễn biến, hình ảnh Lớp tập huấn:

  Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, phát biểu ý kiến chỉ đạo

Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố lên phát biểu ý kiến

Ông Nguyễn Ngọc Đức – Báo cáo viên 

Ông Mai Phương Liên – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở GD&ĐT triển khai những nội dung trọng tâm công tác kế hoạch – tài chính năm học 2023-2024

Sau đây một số hình ảnh của Lớp tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liên kết bài viết gốc