Để đội ngũ cán bộ công đoàn và kế toán công đoàn tại cơ sở nắm vững các nguyên tắc về công tác tài chính công đoàn tại đơn vị. Ngày 08/11/2023, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý công đoàn và phần mềm quản lý tài chính công đoàn cơ sở năm 2023 cho 236 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Thân Tiến Trung – Chuyên viên Ban Tài chính Liên đoàn Lao động Thành phố đã hướng dẫn những quy định chung về thu chi tài chính công đoàn, thực hiện quản lý tài chính công đoàn tích lũy, thực hiện khen thưởng, xử phạt trong lĩnh vực tài chính công đoàn; nội dung quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở và công tác kế toán công đoàn cơ sở, đồng thời đã tập huấn cho đội ngũ kế toán công đoàn sử dụng phần mềm quản lý tài chính công đoàn.

Qua buổi tập huấn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và kế toán Công đoàn cơ sở đã nắm được những nội dung, nguyên tắc cơ bản về thực hiện công tác tài chính công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.Liên kết bài viết gốc