Ngày 13/11/2023,  tại Trường THPT Hưng Đạo đã tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh với chuyên đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”.

Thông qua hoạt động này, các em học sinh Trường THPT Hưng Đạo được tiếp cận và hiểu sâu hơn về nội dung, giá trị lịch sử của các tư liệu, hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Đồng thời, giúp học sinh, đoàn viên, thanh niên tham gia đọc sách và tìm hiểu về sách; rèn luyện kỹ năng mềm, bổ sung kiến thức, phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh. Bên cạnh đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia đối với các em học sinh, đoàn viên, thanh niên.