A. Hồ sơ đăng ký dự thi vòng 1 do Ban giám đốc Trung tâm nộp bao gồm:

– Danh sách GV được cử tham gia Hội thi cấp Thành phố năm học 2023 –
2024.

– Kế hoạch tổ chức Hội thi GVCN lớp giỏi cấp Trung tâm.

– Quyết định công nhận GVCN lớp giỏi cấp Trung tâm.

(các file gửi định dạng pdf, có ký tên Ban giám đốc và đóng dấu đơn vị)

Các bước thực hiện như sau:

– Bước 1: truy cập trang http://elearning.hcm.edu.vn, đăng nhập vào tài khoản E-learning, chọn mục GDNN-GDTX, chọn HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, chọn NỘP HỒ SƠ THI GVCN LỚP GIỎI

– Bước 2: chọn CHỌN FILE, chọn đủ 3 file như yêu cầu hồ sơ của trung tâm, nhấp vào nút NỘP BÀI

 

B. Bài dự thi của giáo viên: Ban giám đốc nộp cho các giáo viên hoặc giáo viên dự thi tự nộp

– Thiết kế 01 kế hoạch hoạt động giáo dục (01 bài học hoặc 01 chủ đề).
Thời lượng không quá 02 tiết. Kế hoạch hoạt động giáo dục thể hiện được mục
tiêu phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi học viên, có quan điểm giáo dục tiên
tiến, khuyến khích GV xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục trên hệ thống quản
lý học tập kết nối cơ sở dữ liệu của ngành (các bước triển khai kế hoạch hoạt động
giáo dục thể hiện được sự tương tác hiệu quả giữa GVCN với học viên, phụ huynh,
trung tâm và cộng đồng; kết hợp hiệu quả giữa công tác quản lý hoạt động giáo
dục trong và ngoài Trung tâm). Kế hoạch bài dạy được lưu dạng tập tin văn bản
(.docx hoặc .pdf).

– Thực hiện một đoạn phim ngắn (thời lượng không quá 5 phút, dung lượng
tối đa 100MB), nội dung thể hiện một hoạt động giáo dục sáng tạo, đổi mới, hiệu
quả trong công tác chủ nhiệm. GV có thể sử dụng phối hợp nhiều phương thức
thể hiện: thuyết trình kết hợp hình ảnh minh họa, đoạn phim các hoạt động,

Các bước thực hiện như sau:

– Bước 1: truy cập trang http://elearning.hcm.edu.vn, đăng nhập vào tài khoản E-learning, chọn mục GDNN-GDTX, chọn HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, chọn NỘP HỒ SƠ THI GVCN LỚP GIỎI

– Bước 2: chọn NỘP SẢN PHẨM DỰ THI, xuất hiện yêu cầu ĐẶT TÊN KHÓA HỌC, giáo viên nhập TÊN BÀI/ CHỦ ĐỀ DỰ THI, chọn nút LƯU

– Bước 3: giáo viên chọn dữ liệu tương ứng ở các cột CHỌN LOẠI SÁCH, CHỌN LỚP, CHỌN MÔN, sau đó nhấn chọn chế độ hiển thị vào ô CHIA SẺ LÊN NGÂN HÀNG HỌC LIỆU SỐ CỦA PHÒNG GDNN-GDTX, sau đó nhấn nút LƯU

– Bước 4: chọn mức 1 hoặc mức 2 (yêu cầu chọn mức 2), sau đó nhấn nút ĐÓNG

– Bước 5: vào mục CÁ NHÂN, chọn DANH SÁCH KHÓA HỌC ĐÃ TẠO để xem lại bài đã nộp.

(xem file hướng dẫn đính kèm)

Khi gặp khó khăn cần hỗ trợ để nộp bài dự thi, đề nghị liên hệ Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học (Ông Phạm Phương Bình – Số ĐT: 0938998822) để được hướng dẫn./.Liên kết bài viết gốc