Kính gửi:

 

 

 

 – Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

 – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;

– Hiệu trưởng trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên.

 Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học hướng dẫn các trung tâm báo cáo Kế hoạch tổ chức và lịch kiểm tra cuối kì học kì I năm học 2023-2024 đối với Giáo dục thường xuyên như sau:

1. Căn cứ công văn số 6314/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Sở GDĐT, các trung tâm xây dựng Kế hoạch tổ chức và lịch kiểm tra cuối kì học kì I năm học 2023 – 2024.

2. Sử dụng tài khoản elearning.hcm.edu.vn và nộp file báo cáo (lưu dạng pdf, có chữ ký của Ban Giám đốc và đóng dấu đơn vị ) vào mục GDNN-GDTX/ hoạt động chuyên môn/ nộp báo cáo kiểm tra cuối học kì I.

3. Thời gian hoàn thành báo cáo: 30/11/2023.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN BÁO CÁO 

Các vấn đề phát sinh hoặc thắc mắc cần trao đổi vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học (qua số điện thoại: 028.38221.418) để được hướng dẫn./.Liên kết bài viết gốc