Kính gửi:

 

 

 

 – Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

 – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;

– Hiệu trưởng trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên.

  Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học hướng dẫn các trung tâm nộp danh sách dự thi học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2023 – 2024 như sau:

1. Căn cứ Kế hoạch số 4987/KH-SGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Sở GDĐT, các trung tâm lập danh sách học viên dự thi HVG giải toán trên máy tính cầm tay GDTX cấp Thành phố đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học (theo mẫu đính kèm).

2. Sử dụng tài khoản elearning.hcm.edu.vn, vào mục GDNN-GDTX/ hoạt động chuyên môn/ nộp danh sách dự thi HVG GTMTCT và nộp file danh sách dự thi. Mội đơn vị nộp 02 file gồm: 01 file lưu dạng excel và 01 lưu dạng pdf (có chữ ký của Ban Giám đốc và đóng dấu đơn vị )

3. Thời gian nộp danh sách từ ngày 26/12/2023 đến ngày 29/12/2023.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ NỘP DANH SÁCH 

Các vấn đề phát sinh hoặc thắc mắc cần trao đổi vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học (qua số điện thoại: 028.38221.418) để được hướng dẫn./.Liên kết bài viết gốc