Về triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”


Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế của đơn vị triển khai: tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên về mục đích, ý nghĩa, khuyến khích và tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên hưởng ứng Cuộc thi.

Tác giả: Thúy Uyên

Người đăng tin: Thúy Uyên

Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởngLiên kết bài viết gốc