Ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Hội đồng Tư vấn Giám định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tên nhiệm vụ: “Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Y tế” do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là cơ quan chủ trì. Chủ nhiệm nhiệm vụ là TS. BS. Phan Nguyễn Thanh Vân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch làm chủ nhiệm vụ.

 Thành phần Hội đồng Tư vấn Giám định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ theo Quyết định 742/QĐ-SKHCN ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

1. PGS. TS. BS. Đỗ Văn Dũng – Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược TPHCM, Chủ tịch Hội đồng.

2. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư Phạm TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học, Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng phòng Đào tạo đại học- Trường Đại học Y dược TPHCM, Phản biện.

4. PGS. TS. BS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc trung tâm nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Phản biện.

  5. TS. Huỳnh Thị Phượng, Viện nghiên cứu và đào tạo Y dược An Sinh,  Ủy viên.

  6. ThS. Nguyễn Đăng Khoa, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên

   7. KS. Phạm Văn Tùng, Sở Khoa học và Công nghệ, Thư ký hành chính

  Hội đồng Tư vấn Giám định đã nghe TS. BS. Phan Nguyễn Thanh Vân báo cáo kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 1 của đề án, sau đó các thành viên Hội đồng đã tổ chức đánh giá và cho ý kiến về Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Y tế thuộc Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (08 ngành) giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ.

Một số hình ảnh hoạt động:

 

 Liên kết bài viết gốc