Thực hiện Công văn số 626/VKHGDVN ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về khảo sát thực trạng “Nghiên cứu giải pháp quản lý trung tâm GDNN – GDTX cấp huyện trong giai đoạn hiện nay”. Ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2023, Đoàn công tác cùng với Sở GDĐT đã tiến hành khảo sát đối với Cán bộ quản lý, giáo viên và học viên tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: Quận 4, Quận 5 và Thành phố Thủ Đức .

Thành phần Đoàn khảo sát do Ông Mai Văn Trinh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam làm trưởng đoàn.

Nội dung khảo sát tập trung về chính sách đối với trung tâm GDNN – GDTX; cơ chế phân cấp quản lý hiện nay đối với trung tâm GDNN – GDTX; công tác quản lý chương trình giáo dục và đào tạo, công tác quản lý đội ngũ cán bộ; giáo viên, nhân viên; công tác quản lý cơ sở vật chất; công tác huy động các nguồn lực xã hội… Từ kết quả thực tiễn làm tiền đề đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất các giải pháp về quản lý trung tâm GDNN – GDTX hiện nay.

Một số hình ảnh làm việc của Đoàn khảo sát làm việc TT GDNN-GDTX Thành phố Thủ Đức:

Một số hình ảnh làm việc của Đoàn khảo sát làm việc TT GDNN-GDTX Quận 4:

 

Một số hình ảnh làm việc của Đoàn khảo sát làm việc TT GDNN-GDTX Quận 5:Liên kết bài viết gốc