Thông tin về điểm cầu tập huấn trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh:- Thời gian: 7g30, thứ Bảy, ngày 09 tháng 12 năm 2023;- Địa điểm: Phòng hợp 3.2 – Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên kết bài viết gốc