Kế hoạch Hội thi Sáng tác ảnh Tuổi xanh lần XVII dành cho học sinh trung học và học viên các Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên năm học 2023 – 2024 – Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc