V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Hội Đồng Hiệu Trưởng các trường Đại Học

Liên kết bài viết gốc