Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học sát nhập từ Phòng Giáo dục thường xuyên và Phòng Chuyên nghiệp và Đại học. Về nhân sư, Phòng có 08 người, trong đó có 02 Lãnh đạo Phòng (01 Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng). Phòng có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các nội dung:

1. Quản lý các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục thường xuyên. Phụ trách chính công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS và THPT.

2. Quản lý hoạt động chuyên môn các trung tâm Ngoại ngữ, Tin học. Thẩm định cấp phép hoạt động trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

3. Quản lý theo phân cấp ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố các trường Cao đẳng (Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn, Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật TPHCM, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng Kinh tế TPHCM, Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng).

4. Quản lý 03 trường trung cấp trực thuộc (Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quận 12, Trung cấp Bách Nghệ TPHCM).

5. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý các trường Đại học trên địa bàn Thành phố; Quản lý Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học trên địa bàn Thành phố.

6. Quản lý công tác giảng dạy văn hóa của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố.

7. Quản lý Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (08 ngành) và Đại học chia sẻ. Các Đề án liên quan giáo dục nghề nghiệp và Đại học.

8. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục theo quy định.

9. Đề án Trí tuệ nhân tạo (AI), bồi dưỡng đào tạo về chuyển đổi số; công tác sáng tạo và khoa học công nghệ.

10. Công tác phối hợp vùng (Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, …) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

11. Công tác du học sinh Lào và Cambodia.

12. Đề án xây dựng Xã hội học tập.

13. Quản lý hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng. Công tác đánh giá xếp loại các mô hi2nnh học tập ‘Đơn vị học tập”, “Gia đình học tập”, ‘Dòng họ học tập”….

14. Chương trình xây dựng nông thôn mới.

15. Chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

16. Công tác phối hợp giữa Ngành Giáo dục và Đào tạo với Hội Khuyến học Thành phố.

17. Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ; Chương trình giáo dục để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

18. Tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời, văn hóa đọc, ngày sách Việt Nam; phối hợp công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở GDTX.

 19. Các hoạt động theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.Liên kết bài viết gốc