Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 14063/VP-VX ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Khoa học sự sống và Môi trường. Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 4564/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Ngày 25 tháng 12 năm 2023, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị các trường thành viên tổ chức bầu chọn Chủ tịch, Phó Chủ tịch và xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Khoa học sự sống và Môi trường.

 Thành phần tham dự Hội nghị gồm có:

* Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Về phía các trường thành viên Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố:

– PGS. TS. Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

– PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang.

– PGS. TS. Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến.

– PGS. TS. Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

– PGS. TS. Lê Chi Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn.

– PGS. TS. Lê Văn Thăng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

– PGS. TS. Đàm Sao Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

– TS. Nguyễn Thạc Quang, Phó Giám đốc Trường Đại học Giao thông vận tải – Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

– PGS. TS. Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

– Đại diện Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

* Về phía Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh:

– PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Nông Lâm.

– TS. Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.

– Các Thầy Cô là Trưởng, Phó Khoa thuộc Trường Đại học Nông Lâm.

Hình 1: Quang cảnh toàn thể Hội nghị

Hình 2: Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Nông Lâm điều hành hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Khoa học sự sống và Môi trường để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định công nhận. Bên cạnh đó, các trường thành viên tham gia Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Khoa học sự sống và Môi trường đã nghe đại diện Trường Đại học Nông Lâm báo cáo dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng khối ngành năm 2024 với mục tiêu nghiên cứu xây dựng môi trường sống phát triển bền vững, tăng sự đa dạng và tầm ảnh hưởng, đóng góp của khối ngành trong hoạt động chung của Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố theo phương châm: “Đại học phát triển cùng với sự phát triển của Thành phố”, trong đó cơ sở giáo dục đại học giữ vai trò, sứ mạng trung tâm về giáo dục và đào tạo, là đầu mối liên kết và thu hút các nguồn lực, hợp tác quốc tế.

Hình 3: PGS. TS. Trần Lê Quan – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến

Hình 4: Đại diện Trường Đại học Nông Lâm báo cáo dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng khối ngành năm 2024

Một số hình ảnh khác của hội nghị:

Hình 5: PGS. TS. Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang phát biểu tại hội nghị

Hình 6: PGS. TS. Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến phát biểu tại hội nghị

Hình 7: PGS. TS. Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Hình 8: PGS. TS. Lê Văn Thăng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Hình 9: PGS. TS. Đàm Sao Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Hình 10: TS. Nguyễn Thạc Quang, Phó Giám đốc Trường Đại học Giao thông vận tải – Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận tại hội nghị

Hình 11: PGS. TS. Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phát biểu thảo luận tại hội nghị

Hình 12: Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến

Hình 13: PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Nông Lâm phát biểu ý kiến

Hình 14: Đại diện Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm tặng quà lưu niệm cho đại biểu tham dự hội nghị

Hình 15: Đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệmLiên kết bài viết gốc