Anh/chị đăng kí tiếp công dân bằng email vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin:

 1. Thông tin cá nhân: Họ tên; Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ (vui lòng ghi số điện thoại chính xác để bộ phận tiếp công dân thuận tiện liên hệ). Đính kèm ảnh chụp giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có)

 2. Đăng kí thời gian tiếp công dân (ngày, tháng, năm)

 3. Nội dung đăng kí (ghi rõ, cụ thể nội dung)Đính kèm các tệp hình ảnh/tài liệu/…(nếu có)

         Email:  tiepcongdan@hcm.edu.vn 

      Trân trọng cám ơn./.Liên kết bài viết gốc