Kính gửi:

  – Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên;

  – Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;

  – Hiện trưởng trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên.

  Để chuẩn bị cho Kỳ thi Học viên giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2023 – 2024. Phòng GDTX-CN&ĐH đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện kiểm tra thông tin thí sinh, in thẻ dư thi (theo mẫu đính kèm). Mỗi thí sinh chỉ in 01 (một ) THẺ DỰ THI, DÁN ẢNH 3X4, ĐÓNG DẤU GIÁP LAI ẢNH, CÓ CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ.

Học viên mang theo THẺ DỰ THI, CĂN CƯỚC CÔNG DÂN HOẶC THẺ HỌC VIÊN khi đến làm thủ tục dự thi.

  Thời gian: có mặt trước 6 giờ 45 ngày 09 tháng 01 năm 2024.

  Điểm thi: Trung tâm GDTX Chu Văn An. Địa chỉ số 546 Ngô Gia Tự, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tải file danh sách thí sinh tại đâyLiên kết bài viết gốc