Hôm nay, ngày 12 tháng 01 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh theo thông tư 50/2020/TT-BGDĐT, tại Hội trường Toà nhà Viettel Complex, Quận 10. 

Hội thảo góp phần nâng cao trách nhiệm công tác quản lý việc tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh tại các địa phương; sự phối hợp giữa các cơ sở GDMN với các đơn vị phối hợp tổ chức; giúp hình thành, phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh theo nhu cầu và khả năng của trẻ, chuẩn bị tốt cho việc học tiếng Anh ở bậc Tiểu học đồng thời đánh giá kết quả tổ chức cho trẻ mẫu giáo LQTA tại các cơ sở Giáo dục Mầm non trên địa bàn Thành phố.

Tại Hội thảo, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo “Nhu cầu cho trẻ LQTA đã có rất lâu và thật sự cần thiết, đây là giai đoạn vàng để giúp trẻ tiếp cận, lĩnh hội ngôn ngữ thứ 2. Vì vậy cần phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng tổ chức, nâng cao trách nhiệm quản lý, kiểm tra, đánh giá để việc LQTA cho trẻ để đạt được hiệu quả cao hơn, sớm hình thành và phát triển các kỹ năng học ngôn ngữ chuẩn cho trẻ; đặc biệt cũng đề cao sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các trung tâm ngoại ngữ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Hiện đã có 18 chương trình LQTA cho trẻ được thẩm định, cấp phép; đề nghị phòng GDMN phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện đúng quy định về các nội dung chương trình, chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi, quan tâm hơn đến công tác tổ chức cho trẻ mẫu giáo LQTA; các cơ sở giáo dục mầm non chủ động lựa chọn đơn vị phối hợp, nội dung chương trình đúng theo quy định”. 

Tham dự buổi Hội thảo có sự hiện diện:

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó giám đốc;

+ Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

+ Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

+ Ông Nguyễn Kim Luyện – Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng;

+ Bà Huỳnh Thị Hồng Thúy – Phó chánh Thanh tra Sở;

+ Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục mầm non, phòng Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp Đại học.

Thành phố Thủ Đức và các quận/ huyện

Bà Lê Thị Oanh, Trưởng phòng GDĐT huyện Nhà Bè;

+ Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT phụ trách mầm non;

+ Hiệu trưởng các trường mầm non công lập, ngoài công lập, trường mầm non Trực thuộc 

Đơn vị phối hợp tổ chức cho trẻ Mẫu giáo làm quen tiếng Anh

 Các Ông/bà là Giám đốc, thành viên của các Trung tâm ngoại ngữ phối hợp tổ chức cho trẻ Mẫu giáo làm quen tiếng Anh tại các cơ sở GDMN trên địa bàn Thành phố.

Một số hình ảnh của buổi Hội thảo:

 

 

 

 

 Liên kết bài viết gốc