Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-HĐHT ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học trên địa bàn Thành phố. Ngày 17 tháng 01 năm 2024, cơ quan thường trực (Sở Giáo dục và Đào tạo) Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố đã tổ chức phiên họp trù bị nhằm chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố.

Thành phần đại biểu tham dự phiên họp gồm:

– TS. Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố;

– PGS. TS. Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố;

– TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy khối Đại học – Cao đẳng TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố;

– GS. TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Khối ngành sư phạm;

– PGS. TS. Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Khối ngành sức khỏe;

– PGS. TS. Võ Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, Đơn vị phối hợp tổ chức Hội nghị;

– PGS. TS. Lê Chi Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, đại diện Hội đồng Hiệu trưởng Khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch – Xã hội và Nhân văn;

– PGS. TS. Nguyễn Phong Nguyên, Phó trưởng ban thường trực Ban nghiên cứu – Phát triển và Gắn kết toàn cầu, Đại học Kinh tế TPHCM, đại diện Hội đồng Hiệu trưởng Khối ngành Kinh tế;

– PGS. TS. Lại Quốc Đạt, Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, đại diện Hội đồng Hiệu trưởng Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ;

– Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ phó Tổ giúp việc, Thư ký Hội đồng;

– TS. Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Thành viên Tổ giúp việc;

– Ông Cao Minh Quý, Trưởng phòng Phòng GDTX-CN&ĐH, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên Tổ giúp việc;

– Bà Huỳnh Lưu Trùng Phùng, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên Tổ giúp việc;

– Ông Nguyễn Hoàng Kiên, Kế toán trưởng Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên Tổ giúp việc;

Thành phần Đoàn chủ tịch chủ trì và điều hành phiên họp trù bị gồm:

– TS. Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố;

–  PGS. TS. Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố;

– TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy khối ĐH-CĐ TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố.

 

Hình 1: Đoàn chủ tịch chủ trì và điều hành phiên họp trù bị

Các đại biểu đã nghe PGS. TS. Võ Thị Ngọc Thúy, Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen báo cáo công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, hậu cần để tổ chức Hội nghị.

Tiếp tục chương trình, Ông Cao Minh Quý, Trưởng phòng Phòng GDTX-CN&ĐH đã thay mặt Tổ giúp việc báo cáo tóm tắt các nội dung văn kiện Hội nghị, các vấn đề trọng tâm thảo luận trong Hội nghị chính thức.

Hình 3: Ông Cao Minh Quý, Trưởng phòng Phòng GDTX-CN&ĐH báo cáo tóm tắt các nội dung văn kiện Hội nghị

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến và đề xuất các vấn đề cần thảo luận trong phiên chính thức của Hội nghị; nội dung báo cáo tham luận; giải pháp, kiến nghị về cơ chế, chính sách triển khai thực hiện Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (08 ngành) và Đại học chia sẻ giai đoạn 2020 – 2035 theo cơ chế đặt hàng, các Đề án đào tạo nguồn nhân lực theo Nghị quyết 24/NQ-TW và Nghị quyết 31/NQ-TW; công tác xây dựng trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển), trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Đại học khởi nghiệp; công tác phối hợp giữa các sở, ngành với trường thành viên Hội đồng Hiệu trưởng; Quy chế  khen thưởng và cơ chế khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học tham gia hoạt động của Hội đồng.

Hình 3: Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ phó Tổ giúp việc, Thư ký Hội đồng phát biểu ý kiến

Một số hình ảnh phiên họp:

Hình 4: GS. TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Khối ngành sư phạm phát biểu ý kiến góp ý

Hình 5: PGS. TS. Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Khối ngành sức khỏe phát biểu ý kiến góp ý

Hình 6: PGS. TS. Lại Quốc Đạt, Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, đại diện Hội đồng Hiệu trưởng Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ phát biểu ý kiến về nội dung tham luận

Hình 7: Bà Huỳnh Lưu Trùng Phùng, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên Tổ giúp việc phát biểu ý kiến tại phiên họp

Hình 8: Quang cảnh toàn thể đại biểu tham dự phiên họp trù bị

 

 

 

 

 Liên kết bài viết gốc