Hội nghị có sự hiện diện:

Sở Giáo dục và Đào tạo

          Ông Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư Thường trực, Đảng ủy;

Bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc;

          Ông Võ Phi Rạng Đông – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy;

          Ông Nguyễn Chính Tâm – Chánh Văn phòng Đảng ủy;

          Ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Kế hoạch Tài Chính;

          Bà Cao Thiên Phúc – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng;

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng GDMN;

Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng GDMN;

Cùng các chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non.

Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện

          Bà Lê Thị Oanh – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nhà Bè;

          Thầy/ Cô là Phó trưởng phòng phụ trách Bậc học Mầm non, chuyên viên tổ mầm non;

          Cán bộ quản lý các trường mầm non công lập, ngoài công lập.

          Tại Hội nghị, bà Lương Thị Hồng Điệp báo cáo kết quả các hoạt động đã thực hiện trong Học kỳ I. Trong phần phát biểu ý kiến đại diện các đơn vị đã nêu một số vướng mắc liên quan về công tác tài chín. Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính đã báo cáo chia sẻ cụ thể cho các đơn vị.

Cũng tại Hội nghị của ông Nguyễn Huỳnh Long phát biểu “Bậc học mầm non là bậc học rất quan trọng, là bậc học đầu tiên của Ngành giáo dục, lượng công việc của mầm non cũng rất nhiều, vì vậy các cấp rất quan tâm, và có các chính sách hỗ trợ để động viên đội ngũ mầm non trong các cơ sở giáo dục, các chính sách cho ngành là sự cố gắng và nổ lực từ công tác tham mưu của Sở, sự quan tâm của Lãnh đạo Thành phố, và triển khai hiệu quả từ Lãnh đạo địa phương.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo “Thống nhất với nội dung báo cáo và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của bậc học mầm non Thành phố, đề nghị các quận, huyện, thành phố thực hiện các nội dung:

+ Đối với bậc học mầm non an toàn là mục tiêu quan trọng nhất, hiện nay cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ rất quan tâm vấn đề nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, trên cơ sở thực tiễn, tình hình tại địa phương, lãnh đạo nhà trường sẽ có những giải pháp phù hợp tại đơn vị.

+ Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác các cơ sở giáo dục phải nắm rõ các văn bản chỉ đạo của các cấp và nghiên cứu kỹ để tổ chức đúng theo quy định.

 + Cần quan tâm công tác tài chính, lãnh đạo nhà trường thực hiện đúng theo các hướng dẫn và chỉ đạo của Phòng tài chính địa phương, Phòng GD&ĐT quận, huyện, thành phố thể hiện vai trò tham mưu với Lãnh đạo địa phương và phối hợp Phòng tài chính hỗ trợ và định hướng cho các đơn vị.

+ Việc xây dựng trường học hạnh phúc, trường chất lượng cao, trường chuẩn Quốc gia và Kiểm định Chất lượng giáo dục, đề nghị Phòng GD&ĐT quận, huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục mầm non rà soát lại, chủ động đề xuất tham mưu để đến năm 2025 chúng ta có thể đạt được chỉ tiêu như mong đợi.

+ Ban chất lượng Thành phố cùng phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Phòng Giáo dục triển khai, hướng dẫn công tác chuyên môn, đồng thời hỗ trợ cho các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn.

+ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được chọn thí điểm và thực hiện nhiều Chương trình (Phổ cập, Chương trình mới, …), thời gian tới Phòng GD&ĐT quận, huyện, thành phố, các cở sở GDMN cần chuẩn bị tốt về nguồn lực, cơ sở vật chất.

+ Tập trung cho các Hội thi (GV giỏi cấp Thành phố  CL và NCL, hội thảo, tập huấn…) đề nghị tăng cường công tác truyền thông và lan tỏa sâu rộng các nội dung.

+ Cần rà soát, khắc phục các nội dung Sở GD&ĐT đã kiểm tra và đôn đốc để các cơ sở GDMN điều chỉnh những hạn chế trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh của Hội nghịLiên kết bài viết gốc