Nhằm mục đích phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên; tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp góp phần thực hiện Chương trình GDTX theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được thành công; nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học tại các Trung tâm; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, đồng thời giúp giáo viên chia sẻ, phổ biến những kinh nghiệm, mô hình và giải pháp hay trong công tác chủ nhiệm lớp.

Căn cứ Kế hoạch số 5191/KH-SGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2023 – 2024; Thực hiện Quyết định số 4114/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Chấm thi vòng 1, Ban Chấm thi vòng 2 và Tổ phục vụ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2023 – 2024.

Ban chấm thi vòng 1 đã tiến hành chấm thi các sản phẩm dự thi vòng 1 Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS và THPT Giáo dục thường xuyên cấp Thành phố năm học 2023 – 2024. Tham gia Hội thi có 51 giáo viên thuộc các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố. Giáo viên tham gia dự thi vòng 1 nộp sản phẩm dự thi gồm: Thiết kế 01 kế hoạch hoạt động giáo dục (01 bài học hoặc 01 chủ đề), thời lượng không quá 02 tiết. Kế hoạch hoạt động giáo dục thể hiện được mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi học viên, có quan điểm giáo dục tiên tiến, khuyến khích giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục trên hệ thống quản lý học tập kết nối cơ sở dữ liệu của ngành (các bước triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục thể hiện được sự tương tác hiệu quả giữa giáo viên chủ nhiệm với học viên, phụ huynh, trung tâm và cộng đồng; kết hợp hiệu quả giữa công tác quản lý hoạt động giáo dục trong và ngoài Trung tâm). Thực hiện một đoạn phim ngắn với thời lượng không quá 5 phút, dung lượng tối đa 100MB; nội dung thể hiện một hoạt động giáo dục sáng tạo, đổi mới, hiệu quả trong công tác chủ nhiệm; giáo viên có thể sử dụng phối hợp nhiều phương thức thể hiện: thuyết trình kết hợp hình ảnh minh họa, đoạn phim các hoạt động, …

Kết quả Ban Chấm thi có 43 giáo viên được chọn để tiếp tục tham gia vòng 2. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành họp Ban tổ chức, Ban Chấm thi và giáo viên dự thi vòng 2 để triển khai công tác tổ chức, hướng dẫn chuyên môn, các quy định và yêu cầu đối với giáo viên dự thi. Dự kiến thời gian tổ chức thi vòng 2 từ ngày 26/02/2024 đến ngày 07/03/2024 tại trung tâm GDTX Chu Văn An, trung tâm GDNN – GDTX Quận 12 và trung tâm GDNN – GDTX quận Tân Phú.

Một số hình ảnh liên quan Hội thi:

Hình 1: Ban chấm thi triển khai công tác chấm thi vòng 1

Hình 2: Ban chấm thi vòng 1

Hình 3: Sinh hoạt quy chế và hướng dẫn chấm thi vòng 1

Hình 4: Ban chấm thi họp giáo viên dự thi vòng 2

Hình 5: Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức thi vòng 2

 

 

 

 Liên kết bài viết gốc