HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KÌ I

VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 – 2024

ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Ngày 23 tháng 01 năm 2024 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kì I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kì II năm học 2023 – 2024 đối với Giáo dục thường xuyên nhằm đánh giá những kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, phân tích thuận lợi, khó khăn trong tổ chức hoạt động dạy học và quản lý tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên. Hội nghị cũng tổng kết thực hiện xây dựng xã hội học tập năm 2023, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2023 – 2024 đối với các trường trung cấp và cao đẳng trực thuộc theo phân cấp quản lý, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kì II năm học 2023 – 2024 đối với khối Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố, triển khai kế hoạch hoạt động xây dựng xã hội học tập năm 2024.

Tham dự Hội nghị gồm có các đại biểu và khách mời:

– Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố.

– Bà Cao Thị Thiên Phúc – Trường phòng Chính trị tư tưởng.

– Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

– Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính.

– Bà Nguyễn Thị Đoan Trang – Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non.

– Ông Cao Minh Quý – Trưởng phòng GDTX-CN&ĐH

– Bà Trần Thị Kim Thanh – Phó Trưởng phòng GDTX-CN&ĐH

Các Ông/Bà là chuyên viên phòng GDTX-CN&ĐH.

 Tham dự Hội nghị còn có sự hiện diện của các Ông/Bà là Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác xây dựng xã hội học tập, trung tâm học tập cộng đồng và công tác xóa mù chữ Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và thành phố Thủ Đức; các Ông/Bà làGiám đốc, Phó Giám đốc, Tổ trưởng tổ Giáo dục thường xuyên, các trung tâm Giáo dục thường xuyên; trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên; các Ông/Bà là Lãnh đạo 08 trường trung cấp, cao đẳng trực thuộc quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp, ủy quyền.

Năm học 2023 – 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; chăm lo phát triển giáo dục đào tạo bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể các đơn vị Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; phân hiệu Giáo dục thường xuyên và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Tại Hội nghị, Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kì I và triển khai nhiệm vụ học kì II năm học 2023 – 2024 đối với giáo dục thường xuyên, cáo tổng kết thực hiện xây dựng xã hội học tập năm 2023, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2023 – 2024 đối với các trường trung cấp và cao đẳng trực thuộc theo phân cấp quản lý, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận và đóng góp ý kiến đồng thời nghe báo cáo tham luận về “Công tác hướng nghiệp, phân luồng sau THCS tại trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn” và tham luận “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chuyên môn tại Trung tâm GDNN-GDTX Quận 6.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã thay mặt Ban Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả đạt được của khối Giáo dục thường xuyên trong học kì I năm học 2023 – 2024, công tác xây dựng xã hội học tập năm 2023, công tác triển khai nhiệm vụ đối với các trường trung cấp, cao đẳng trực thuộc đồng thời lưu ý các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đối với học viên giáo dục thường xuyên, các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý và dạy học, đặc biệt chú trọng xây dựng kho học liệu số và số hóa hồ sơ quản lý học viên. Các đơn vị cần tăng cường phối hợp và triển khai hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập, trung tâm học tập cộng đồng và xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí của Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO. Ông cũng chỉ đạo rà soát, đánh giá những tồn tại và đưa ra giải pháp thực hiện, tránh để những hạn chế, khó khăn tồn tại nhiều năm và xuất hiện trong báo cáo từ năm này sang năm khác. Bên cạnh đó, các đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ khi thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của đơn vị, đặc biệt công tác phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo, trung tâm GDTX, trung tâm GDNN – GDTX và các trường trung cấp, cao đẳng trong công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh, đặc biệt đối với học sinh THCS.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Hình 1: Văn nghệ chào mừng Hội nghị của TT GDNN – GDTX Quận 6

Hình 2: Văn nghệ chào mừng Hội nghị của TT GDNN – GDTX Quận 6

Hình 3: Ông Cao Minh Quý – Trưởng Phòng GDTXCN&ĐH tặng hoa cho đội văn nghệ TT GDNN – GDTX Quận 6

Hình 4: Bà Trần Thị Kim Thanh – Phó Trưởng Phòng GDTXCN&ĐH báo cáo kết quả học kì I GDTX, báo cáo công tác xây dựng xã hội học tập năm 2023

Hình 5: Ông Phạm Phương Bình – Chuyên viên Phòng GDTXCN&ĐH báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ đầu năm học đối với các trường trung cấp, cao đẳng trực thuộc theo phân cấp, ủy quyền quản lý của UBND Thành phố

Hình 6: Ông Nguyễn Thanh Hoàng – Phó Giám đốc TT GDNN -GDTX Quận 6 báo cáo tham luận tại Hội nghị

Hình 7: Bà Phạm Thị Thanh Tâm – đại diện trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn báo cáo tham luận tại Hội nghị

Hình 8: Ông Cao Minh Quý – Trưởng Phòng GDTXCN&ĐH điều hành thảo luận và giải đáp các ý kiến tại Hội nghị

Hình 9: Ông Lưu Thanh Tòng – Giám đốc TT GDNN – GDTX quận Tân Phú phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hình 10: Ông Lâm Minh Xuân Trường – Giám đốc TT GDTX Lê Quý Đôn phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hình 11: Ông Lê Đức Phong – Giám đốc TT GDNN – GDTX Quận 12 phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hình 12: Ông Phạm Minh Tùng – Giám đốc TT GDNN – GDTX quận Gò Vấp phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hình 13: Ông Nguyễn Thành Nam – Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hình 14: Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hình 15: Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hình 16: Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệmLiên kết bài viết gốc