Báo cáo do PGS. TS. Nguyễn Văn Vũ – Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG HCM trình bày tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 của Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Vui lòng xem báo cáo theo tập tin đính kèm.

Một số hình ảnh:

 

 Liên kết bài viết gốc