Ngày 29/2, Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm 2023, các trường đại học thành viên Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM luôn tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ, tư vấn có hiệu quả cho các cơ quan quản lý nhà nước của TP trong việc xây dựng cơ chế, chính sách và định hướng phát triển TP theo phương châm “Đại học phát triển cùng với sự phát triển của TP”; tham gia thực hiện các chương trình, đề án của TP theo đặt hàng đúng tiến độ hợp đồng ký kết.

Hoạt động của Hội đồng nhận được sự quan tâm sâu sát của UBND TP, sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ngành và sự ủng hộ nhiệt tình của các trường đại học thành viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp khơi dậy nguồn lực của các cơ sở giáo dục đại học đóng trên địa bàn, góp phần không nhỏ cho sự phát triển của TP.

Hội đồng tích cực triển khai có hiệu quả kế hoạch năm 2023. Qua đó, đã phát huy được vai trò là một tập thể tinh hoa để tư vấn về cơ chế, chính sách cho TP, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng mục tiêu phát triển TP. Hội đồng đã thật sự trở thành nơi giao lưu học thuật, kết nối các cơ sở giáo dục đại học đóng trên địa bàn, để từ đó các trường đại học thành viên có cơ hội mở rộng, tăng cường hoạt động hợp tác, chia sẻ nguồn lực, tạo động lực để các trường cùng nhau nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng được nhu cầu phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các trường đại học thành viên Hội đồng đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều trường chủ động xây dựng chương trình đào tạo theo nhu cầu thị trường. Các trường đã chủ động tham gia kiểm định trong nước và quốc tế; thứ hạng xếp hạng các trường liên tục được cải thiện hàng năm trong bảng xếp hạng có uy tín của khu vực và thế giới qua đó khẳng định chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhấn mạnh đến yêu cầu đẩy mạnh hơn việc triển khai Đề án đào tạo nhân lực quốc tế cho 8 ngành trọng điểm của TP (công nghệ thông tin – truyền thông; cơ khí – tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính – ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị). Đồng chí yêu cầu, song song việc hoàn thành đề án với tư cách là một đề tài nghiên cứu khoa học, phải triển triển khai kế hoạch thực hiện; cố gắng, đến tháng 6 tới triển khai được kế hoạch đào tạo của ít nhất 4/8 ngành. Trong các tháng còn lại của năm nay và năm sau phải đào tạo được một cơ số nhất định; từ đó, tiếp tục hoàn thiện 4 ngành còn lại gắn với xây dựng Đề án xây dựng TP trở thành trung tâm đào tạo quốc tế. Đồng chí cho rằng, nội dung này cần xác định các ngành cần đào tạo, số lượng và đối tượng tham gia đào tạo; những chính sách của TP để thực hiện nội dung này. Đồng chí lưu ý, cần sớm tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề án này.

Đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ sự ủng hộ và cho biết, TP sẵn sàng đầu tư hình thành các trung tâm xuất sắc tại các trường đại học. “Chúng ta muốn trở thành trung tâm đào tạo quốc tế việc hình thành các trung tâm xuất sắc về đào tạo ở các trường đại học là rất cần thiết” – đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Để nâng cao chất lượng và phát huy hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TPHCM, đồng chí mong muốn các trường đại học, đặc biệt là hiệu trưởng các trường tăng cường góp ý đối với tầm nhìn chiến lược, các đề án, kế hoạch phát triển của TP, các chính sách của TP. Cùng với thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, những nội dung cần làm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các trường đại học tích cực tham gia đào tạo nhân lực cho TP. Đồng chí giao Viện Nghiên cứu phát triển TP, tổng hợp nhu cầu đào tạo và gửi để các trường tham gia. Các sở, ngành liên quan của TP phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các trường kiến nghị.Liên kết bài viết gốc