An toàn Giao thông – Trường THPT Hưng Đạo NH:2020-2021

Vào ngày 19/4/2020, tại sân trường THPT Hưng Đạo, đã tổ chức buổi Giáo dục An toàn giao thông cho các em học sinh, sau đây là một số hình ảnh:

      .   .  .  

Bạn nên xem qua

Chuyên đề: Sử dụng mạng xã hội

Chúng ta có thể thấy với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, mạng …