Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 37/2020 của BCĐ CCHC Chính phú – Văn Phòng Sở

Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 37/2020 của BCĐ CCHC Chính phú – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Sơ kết thực hiện chuyển đổi số trong quản lý giáo dục mầm non năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự:           Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo: …