Bản tin CCHC số 07/2022 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ – Văn Phòng Sở

Bản tin CCHC số 07/2022 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

  Chiều ngày 19/5/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội …