BẢN TIN HỘI NGHỊ CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

BẢN TIN

Hội nghị chuyên môn Giáo dục thường xuyên

 

 

         Thực hiện Kế hoạch số 2592/KH-GDĐT-GDTX ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 06 tháng 08 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị chuyên môn Giáo dục thường xuyên. Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ trì Hội nghị.

         Tham dự Hội nghị có các ông, bà là Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo; các ông, bà là Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên.

         Mở đầu hội nghị, ông Lâm Minh Xuân Trường – Phó Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các hoạt động chuyên môn Giáo dục thường xuyên trong thời gian qua; báo cáo dự thảo Tổng kết năm học 2018 – 2019 và Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 Giáo dục thường xuyên; nội dung định hướng các đơn vị xây dựng kế hoạch năm học 2019 – 2020 Giáo dục thường xuyên.

       Tiếp theo là các đại biểu thảo luận về các vấn đề chuyên môn trong sinh hoạt cụm, thực hiện chuyên đề, ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tình hình về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên, đánh giá thi đua, thi giáo viên dạy giỏi, khen các giáo viên đạt thành tích trong giảng dạy, lịch duyệt kế hoạch chuyên môn năm học 2019 – 2020 của các cụm chuyên môn Giáo dục thường xuyên.

       Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, ông Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong nâng cao chất lượng chuyên môn Giáo dục dục thường xuyên trong thời gian qua; ghi nhận những ý kiến đóng góp tập trung, thẳng thắn của các đại biểu và Phòng Giáo dục thường xuyên sẽ tiếp tục nghiên cứu các ý kiến góp ý; đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn Giáo dục thường xuyên trong thời gian tới./.

 

Hình ảnh đính kèm:

Hình 1: Phát biểu của ông Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 2: Phát biểu của ông Lâm Minh Xuân Trường – Phó Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 3: Phát biểu của bà Trần Thị Kim Thanh – Phó Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên – Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 4: Phát biểu của bà Đinh Thị Phương Thảo – Chuyên viên Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục – Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 5: Phát biểu của đại biểu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 4

Hình 6: Phát biểu của đại biểu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận

Hình 7: Phát biểu của đại biểu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận Tân Phú

Hình 8: Phát biểu của đại biểu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 12

Hình 9: Các đại biểu tham dự hội nghịLiên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

  Chiều ngày 19/5/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội …