Ban Tổ chức Hội thi thông báo tổ chức vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2020 – 2021; Thời gian thi: Thứ 5, ngày 25 tháng 3 năm 2021; Địa điểm: Hội trường 6B Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cập nhật: 12:37, 19/3/2021 Lượt đọc: 170

Tổ chức vòng chung kết xếp hạng cấp Thành phố Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2020 – 2021; Thời gian thi: Thứ 5, ngày 25 tháng 3 năm 2021; Địa điểm: Hội trường 6B Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …