Báo cáo công tác tăng cường, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021 – 2022

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức

 

Thực hiện công văn số 1090/SGDĐT-TrH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường chỉ đạo, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021 – 2022, Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn gửi báo cáo như sau:

 

1. Báo cáo bằng văn bản: văn bản triển khai, kết quả, bản sao biên bản kiểm tra (nếu có) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Trung học nhận).

 

2. Thực hiện báo cáo trực tuyến: theo yêu cầu của biểu mẫu.

Bấm vào đây để thực hiện báo cáo trực tuyến

 

3. Thời gian hoàn thành các báo cáo trên: Trước ngày 30/6/2021.


Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …