Báo cáo nhanh Học kỳ I năm học 2020-2021 bậc Trung học

Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Hiệu trưởng trường THPT, trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT, THCS).

Thực hiện yêu cầu của Vụ Giáo dục Trung học – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị Hiệu trưởng trường THPT, THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS, THPT) chỉ đạo thực hiện báo cáo nhanh các số liệu về Hoạt động giáo dục, ngoại ngữ, phân luồng bằng cách nhập vào biểu mẫu dưới đây.

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 01/02/2021.

 

 

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về hỗ trợ tác nghiệp của phóng viên Báo, Đài tại các Điểm thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …