Báo cáo nhu cầu Sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022 (Bộ sách Cánh Diều)

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức

 

Thực hiện Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục từ năm học 2021 – 2022;

Thực hiện văn bản 1090/SGDĐT-TrH ngày 14 tháng 4 năm 2021 về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021 – 2022;

 

Đề nghị Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc báo cáo dự kiến nhu cầu về số lượng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 – 2022 đối với bộ sách Cánh Diều, gồm:

– Số lượng Sách giáo khoa lớp 6 cho học sinh (công lập và ngoài công lập)

– Số lượng Sách giáo khoa lớp 6 dành cho Thư viện các trường THCS (công lập và ngoài công lập)

– Thời gian hoàn tất báo cáo: 16/6/2021.

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo theo biểu mẫu (trực tuyến): TẠI ĐÂY


Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …