Báo cáo nhu cầu số lượng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 – 2022

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các Quận, huyện;

 

          – Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

          – Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ – UBND Thành phố Hồ Chí Mình ngày 06/04/2021 về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

          Phòng Giáo dục Trung học đề nghị:

 

          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức hướng dẫn các trường Trung học cơ sở báo cáo số lượng sách giáo khoa (dư kiến) cho học sinh lớp 6 và Thư viện của trường năm học 2021 – 2022.

 

          2. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức tổng hợp và gửi báo cáo đăng ký dự kiến số lượng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021 – 2022 về Phòng Giáo dục Trung học theo liên kết dưới đây:

          NHẬP BÁO CÁO Ở ĐÂY

          3. Thời gian hoàn tất nhập báo cáo: Ngày 16/5/2021.

 


Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …