Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè.

Công văn số 1673/SGĐT-GDTrH ngày 08/6/2021 về báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thời gian hoàn tất báo cáo: trước ngày 18/6/2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …