Báo cáo về tình hình thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT về hướng dẫn công tác xã hội trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

Cập nhật: 16:35, 20/4/2021 Lượt đọc: 77

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận/huyện (chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở), các trường các trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX trực thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở nhập theo đường dẫn http://bit.ly/baocao3133

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …