Bồi dưỡng chuyên đề: “Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội ”

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng chuyên đề: “Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội” tại các trường: MN 19/5 thành phố; MN 20/10 Quận 1; MN 6 Quận 3; MN Vàng Anh Quận 5; MN Tân Kiểng Quận 7; MN 19/5 Quận 10; MN 14 quận Tân Bình; MN Hạnh Thông Tây quận Gò Vấp; MN Thủy Tiên 2 huyện Bình Chánh
Thời gian từ ngày 12 tháng 04 đến ngày 13 tháng 04 năm 2018.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

  Chiều ngày 19/5/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội …