Bồi dưỡng chuyên đề: “Tổ chức giờ ăn cho trẻ”

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng chuyên đề: “Tổ chức giờ ăn cho trẻ”tại các trường: MN Hoa Hồng Quận 7; Mầm non Quận-Quận 11; MN Măng Non 1 Quận10; MN Trường Thạnh-Quận 9; Mầm non 13-quận Bình Thạnh; MN Xuân Thới Đông huyện
Hóc Môn; MN Hương Sen, quận Bình Tân; MN Đồng Xanh-huyện Nhà Bè.
Thời gian từ ngày 19 tháng 03 đến ngày 20 tháng 03 năm 2017.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

  Chiều ngày 19/5/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội …