Bồi dưỡng chuyên môn 2017 “Rút kinh nghiệm thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia”. “Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm non”.

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn 2017- 2018 của Bậc học mầm non. Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Rút kinh nghiệm thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia”. “Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm non”. Lúc 8 giờ, ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2017 tại hội trường, Sở Giáo dục và đào tạo.

Thành phần tham dự

  • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh:

    1. Bà Trương Thị Việt Liên – Quyền trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

    2. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

    3. Bà Mai Yến Hằng – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

    – Cùng các chuyên viên của phòng Giáo dục Mầm non.

  • Về phía các quận, huyện:

1. Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận/ huyện; 

2. Đại diện Ban giám hiệu, các trường Mầm non;

3. Đại diện Ban giám hiệu, các trường Mầm non trực thuộc;

4. Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố.

Một số hình ảnh của buổi họp chuyên môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Lễ đón Bằng công nhận Trường Mầm non Thị Trấn Củ Chi 3, huyện Củ Chi đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt Kiểm định chất lượng Giáo dục Cấp độ 3